مشتریان محترم

لطفا تمام اطلاعیه های جدید را به دقت مطالعه فرمایید :

  • اخذ نوبت خدمات و سرویس منوط به تسویه حساب خدمات قبلی می باشد و در صورت وجود بدهی نوبت سرویس شما لحاظ نمی گردد.
  • پس از ثبت درخواست سرویس، تکنسین موظف به حضور در مجموعه از 1 الی 3 روز کاری می باشد.
  • در صورت تغییر وافزایش زمان حضور تکنسین بیش از زمان مقرر مراتب حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
  • اولویت ارائه خدمات بر اساس دستگاه های دارای گارانتی سپس سایر دستگاه ها می باشد.
  • زمان سرویس دهی در خارج از محدوده استان تهران با تاییدیه و تماس بخش فنی مجموعه می باشد.
  • انتخاب تکنسین جهت حضور در محل مشتری به عهده مجموعه می باشد.